Vėžlys

Šio ženklo metai: 1914 1946 1978 2010 2042 2074

Metų spalva – tamsiai ruda

Šie metai susiję su žeme. Naudinga įsigyti žemės plotą, dirbti žemę. Tuomet ji neša daug naudos, turtų. Tačiau šiais metais vyksta ir daug žemės drebėjimų. Vėžlio metais negalima niekinti žemės.

Vėžlys laikomas šventu gyvūnu. Tai išminties, pažinimo simbolis. Šiais metais gimę žmonės yra lėti, neskuba daryti išvadų, viską gerai apgalvoja. Jų gyvenime viešpatauja ramybė, harmonija. Jie atsargūs, pasitikintys savimi, turi tvirtą apsaugą. Jie visada turi tikslą ir siekia jo iš lėto, tikslingai.

Vėžlio metais gimusieji turi gerą atmintį, niekada neužmiršta to, kas buvo. Dėl šios priežasties dalis tokių žmonių gali tapti keršytojais. Žmonės, kurie neseka vėžlio totemu, yra vėžliai be kiauto. Jie lengvai įsiaudrinantys, nervingi, priklausomi nuo kitų, pasiduoda išnaudojimui.

Vėžlio anti totemas – upių žuvėdra, kuri naikina vėžlių kiaušinius. Tai klastingas, akiplėšiškas paukštis.

Šiais metais ypač negalima pradėti karų, jie blogai baigiasi tiems, kurie karus sukėlė, nes karas susijęs su žemės niekinimu.

Lankytojų komentarai