Flegmatikas

Flegmatikas (intravertas)

Flegmatikas yra itin lėto būdo ir užsispyręs.

Eidamas per gyvenimą, flegmatikas nepersistengia, veikia santūriai ir nešvaisto energijos. Kyla klausimas, ar flegmatikas nėra itin energingas, o gal tiesiog vengia pasitelkti savo turimą energiją.

Jie yra orientuoti į užduotis, pasižymintys puikiais gebėjimais, kai darbas turi būti atliekamas tiksliai ir kruopščiai, bei išeikvojantys minimalų energijos kiekį. Pamiegojęs flegmatikas vėl kaip naujai gimęs.

Galbūt pasaulis taip ir niekada nesužinos apie visas nuostabias mintis, puikias knygas, įspūdingus meno kūrinius ar pasižymėjusias ministerijas, apie kurias flegmatikai nutylėjo. Jie retai kada naudojasi šiomis idėjomis ir talentais, nes, norint jas įgyvendinti, prireiktų daug energijos ir pastangų.

Patogiai įsitaisęs flegmatikas stebi kitus temperamentus, kol pastarieji užsiėmę: jie daug ką daro negerai ir ieško, ką dar pasaulyje reikia pakeisti. Įsitraukusiam flegmatikui yra lengva nustatyti, kur yra neteisybė, tačiau jie retai kada imasi iniciatyvos kovoti su tuo, kas yra neteisinga. Jie bandys įkvėpti kitus ko nors imtis, tačiau patys greičiausiai nuo to atsiribos.

Flegmatiko temperamentas yra vienintelis, kurio cholerikas nesugeba suvaldyti (o tai cholerikus itin gniuždo). Flegmatiko temperamentas yra stabiliausias. Flegmatikas labiausiai užsispyręs iš visų temperamentų, kai kalbama apie pokyčius. Dėl savo polinkio neįsitraukti jie yra apsigimę derybininkai ir diplomatai. Jų devizas – „Ramybė bet kokia kaina“.

Flegmatikas nebijo būti atstumtas ir žino, kaip elgtis su žmonėmis, nedemonstruojančiais šiltų jausmų ar priešiškai nusiteikusiais. Jie yra ramūs, neimantys į galvą žmonės, kurių nekamuoja emociniai protrūkiai, perdėti jausmai, pyktis, kartėlis ar negalėjimas atleisti, kas yra būdinga kitiems temperamentams. Jie yra stebėtojai, kurie neįsitraukia ir neišeikvoja daug energijos. Jų šaltas ir pernelyg ramus požiūris gali įskaudinti jų mylimuosius. Dėl to, kaip jie viską stebi, jie gali niekada neatiduoti savęs kitiems bei tuo pačiu nieko negauti.

Bendravimas ir temperamentas

Geba atlikti nuobodžias užduotis, susieti užduotis su žmonėmis, yra ramus intravertas, neimantis į galvą, nepaprastai produktyvus ir siekiantis tobulumo. Flegmatikui gan gerai sekasi priešiškoje socialinėje aplinkoje. Niekas „plunksnų jiems nešiaušia“.

Nenoras įsitraukti, polinkis būti stebėtoju, o ne dalyviu, ir žodinės gynybos naudojimas, kuris dažnai skaudina kitus.

Polinkis būti labai praktišku, konservatyviu, mylinčiu taiką ir geru taikos kūrėju / arbitru.

Neryžtingumas, polinkis atidėlioti ir juos yra labai sunku motyvuoti. Jie naudoja žodinę gynybą, kuri dažnai skaudina kitus. Žodinė gynyba naudojama prieš visus, kurie bando juos motyvuoti ar kontroliuoti, ypač prieš cholerikus.

Racionalus, neimantis į galvą, nereiklus, ramus ir realistiškas dėl meilės ir šiltų jausmų poreikio.

Nenoras užmegzti gilius santykius, polinkis būti tik stebėtoju, retai pasiaukojantis, neemocingas ir neekspresyvus. Žodinė gynyba naudojama siekiant apsaugoti mažą energijos kiekį fizinio ir seksualinio susidomėjimo atžvilgiu.

Stipriosios charakterio savybės

 • Emocijos
  • Neimantis į galvą ir atsipalaidavęs
  • Ramus, šaltas ir susikaupęs
  • Kantrus, racionalus
  • Pastovus gyvenimas
  • Santūrus, bet sąmojingas
  • Užjaučiantis ir geras
  • Nedemonstruoja emocijų
  • Itin atsidavęs gyvenimui
  • Universalus žmogus
 • Darbas
  • Kompetentingas ir pastovus
  • Taikus ir mielai sutinkantis
  • Turi administracinių gebėjimų
  • Tarpininkauja, esant problemoms
  • Vengia konfliktų
  • Atlaiko stresą
  • Lengvai randa išeitį
 • Draugai
  • Lengva sutaria
  • Mielas ir malonus
  • Neužgaulus
  • Geras klausytojas
  • Sausas humoro jausmas
  • Mėgsta stebėti žmones
  • Turi daug draugų
  • Moka užjausti ir išreikšti susirūpinimą

Silpnosios charakterio savybės

 • Emocijos
  • Neentuziastingas
  • Bijantis ir susirūpinęs
  • Neryžtingas
  • Vengia atsakomybės
  • Užslėpta geležinė valia
  • Savanaudiškas
  • Per drovus ir per tylus
  • Pernelyg kompromituojantis
  • Įsitikinęs savo teisumu
 • Darbas
  • Nesiekia tikslų
  • Trūksta savimotyvacijos
  • Sunku pasiskubinti
  • Piktinasi, jausdamas spaudimą
  • Tingus ir nerūpestingas
  • Neskatina kitų
  • Verčiau stebi
 • Draugai
  • Slopina entuziazmą
  • Lieka neįsitraukęs
  • Nėra įdomus
  • Nesidomintis planais
  • Teisia kitus
  • Sarkastiškas ir mėgsta erzinti
  • Priešinasi pokyčiams

Lankytojų komentarai