Melancholikas

Melancholikas (intravertas)

Melancholikai turi išmokti išsakyti savo jausmus. Emociškai jie yra labai globėjiški ir atsargūs. Melancholikas parodo ar pasako, kad ką nors myli, būdamas tikras ir atsakingas nebūtinai fizine ar žodine prasme. Dėl savo intelektualinės ir analitinės energijos jie gali pamatyti galutinį projekto rezultatą, kol nėra progreso.

Melancholikų prigimtis yra labai jautri ir emocionali. Jų gyvenime dominuoja jausmai. Kartais nuotaikos gali itin juos pakylėti, tačiau kai kada jie paniurę ir prislėgti. Antraeilis temperamentas dažnai padės atrasti pusiausvyros tašką. Melancholikai iš prigimties yra nesocialūs, tad jiems sudėtinga susipažinti su naujais žmonėmis, o visuomeninė veikla juos sekina.

Kai melancholikai susiduria su savo stiprybėmis ir kai jas prižiūri Dievas, melancholikai geba nuveikti puikių ir nuostabių dalykų. Kai melancholikai atsiduoda savo silpnybėms, jų elgesys tampa destruktyvus ne tik sau, bet ir artimiesiems.

Didi paguoda ir atlygis, kai atsiduodame į Dievo rankas (neatsižvelgiant į tai, koks mūsų temperamentas) ir išmokstame pasitelkti savo temperamento, duoto paties Dievo, stiprybes. Melancholikas yra labai vertingas Kristaus valdomame kūne. Atidžiai perskaitykite melancholiko stiprybes ir gerai apsvarstykite, ar melancholikas nebūtų palaima ir turtas savo šeimai, Dievo karalystei, bažnyčiai ir bendruomenei, kurioje jis gyvena. Kiekvienam iš mūsų Dievas padeda pasitelkti savo temperamento stiprybes ir įgimtą „prigimtį“, kurią mums suteikė Dievas.

Pavyzdžiui, tyras melancholikas yra introvertas ir vienišius. Melancholikai labiau orientuojasi į užduotis, o ne į santykius. Melancholikai dažniausiai yra perfekcionistai ir nusistato nepagrįstus standartus ir tikslus ne tik sau, bet ir žmonėms, esantiems šalia.

Melancholikai yra labai lojalūs savo šeimai ir draugams. Jie laikosi duoto pažado. Melancholikai yra labai kūrybingi žmonės, tačiau linkę į gilią depresiją. Jie yra labai uždari bei rimti žmonės.

Jie yra savimotyvuoti ir nepasiduoda nei dėl pažadėto atlygio, nei dėl gresiančios bausmės.

Dažnai jų netenkina tik viena duota galimybė kažką padaryti, nes jie mano, kad visada galėtų padaryti geriau. Jų požiūris realistiškesnis. Melancholikas žino savo trūkumus ir labai retai stengiasi daugiau apžioti, nei gali atkąsti.

Melancholiko temperamentas yra egoistiškiausias. Dėl jų ypač jautrios prigimties juos galima lengvai įžeisti ar užgauti. Jie gali būti įtarūs ir skubėti daryti nepagrįstas išvadas. Jie yra linkę į savianalizę tol, kol tampa inertiški ir neenergingi. Perdėtas mąstymas gali sukelti įvairių problemų.

Išoriškai melancholikai gali būti ramūs ir tylūs, tačiau jie dažnai būna pikti ir įsižeidę. Jie linkę laikyti tuos jausmus savo viduje tol, kol visko susikaupia per daug ir galiausiai prasiveržia pyktis.

Bendravimas ir temperamentas

Vienišius, puikus mąstytojas, linkęs į genialumą, labai meniškas ir kūrybingas intravertas, dažnai klaidžioja savo mintyse, perfekcionistas, lėto būdo, puikiai suprantantis užduotis ir sistemas, kritinis ir įdomus protas, matantis vykdomo projekto problemas ir galutinius rezultatus.

Ypač nepastovios nuotaikos, kenčia nuo „juodos“ depresijos, atstumia žmones, nustato standartus, kurių negali atitikti nei jie patys, nei kiti žmonės, su kuriais susipažįsta, išsiugdo įpročius, kurių labai sunku atsisakyti, linkę į savižudybę, turi žemą savivertę ir yra pesimistiški.

Geba priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybes srityse, kurias išmano, turi labai gerus vadovavimo įgūdžius. Jie laikosi taisyklių ir labai mažai kontroliuoja kitų gyvenimus ir elgesį.

Griežtas, nelankstus, jautriai reaguoja į nesėkmę, bijo nežinomybės ir nesėkmės, linkęs būti maištininku ir atidėlioti darbus.

Labai ištikimas, lojalus ir pasiaukojantis draugas. Jų jausmai yra gilūs ir švelnūs (nors jiems trūksta gebėjimo išreikšti šiuos jausmus). Jie lengva įsijaučia į kito asmens būseną ir geba stipriai įsipareigoti.

Jie smulkiai analizuoja praeitį, pasitelkdami „o kas, jei…“ teoriniu lygmeniu: „o kas, jei“ jis būtų įteikęs man gėlių, aš būčiau jautusis mylima, „o kas, jei“ būčiau gražesnė, patikčiau jiems dar labiau. Be to, jie kritikuoja kitus, yra pikti, žiaurūs, kerštingi, emocingi, retai pasakoja žmonėms, kaip jaučiasi, menkina savo įvaizdį ir jautriai reaguoja į atstūmimą, kai santykiai gilūs. Gilių santykių praradimas (net dėl mirties) juos sukrečia. Melancholikai su savo sutuoktiniu santykiauja iš pareigos, bet ne iš meilės.

Stipriosios charakterio savybės

 • Emocijos
  • Įsigilinęs ir mąslus
  • Analitinis
  • Rimtas ir turintis aiškų tikslą
  • Linkęs būti genialia asmenybe
  • Talentingas ir kūrybingas
  • Meniškas ir muzikalus
  • Filosofiškas ir poetiškas
  • Vertinantis grožį
  • Jautrus kitų atžvilgiu
  • Pasiaukojantis
  • Sąžiningas
  • Idealistas
  • Paiso grafiko
 • Darbas
  • Perfekcionistas, pasižymintis aukštais standartais
  • Suvokiantis smulkmenas
  • Atkaklus ir kruopštus
  • Drausmingas ir organizuotas
  • Tvarkingas ir švarus
  • Ekonomiškas
  • Pastebi problemas
  • Randa kūrybingus sprendimus
  • Turi užbaigti tai, ką pradeda
  • Mėgsta diagramas, grafikus, iliustracijas, sąrašus
 • Draugai
  • Atsargiai renkasi draugus
  • Pasitenkina antru planu
  • Vengia patraukti dėmesį
  • Ištikimas ir atsidavęs
  • Išklausys skundus
  • Gali išspręsti kitų problemas
  • Itin rūpi kiti žmonės
  • Pravirkdo, pasitelkdamas gailestį
  • Ieško idealios antros pusės

Silpnosios charakterio savybės

 • Emocijos
  • Prisimena neigiamus dalykus
  • Nepastovios nuotaikos ir prislėgtas
  • Mėgsta būti skaudinamas
  • Tarsi gyvena kitame pasaulyje
  • Menkina savo įvaizdį
  • Atrenkantis klausytojas
  • Egocentriškas
  • Per daug linkęs į savistabą
  • Kaltės jausmas
  • Persekiojimo manija
  • Linkęs į hipochondriją
 • Darbas
  • Neorientuotas į žmones
  • Prislėgtas dėl trūkumų
  • Renkasi sudėtingą darbą
  • Nesiryžta pradėti projektų
  • Skiria per daug laiko planavimui
  • Labiau mėgsta analizuoti nei atlikti darbą
  • Menkina save
  • Sunku įtikti
  • Dažnai standartai per aukšti
  • Gilus poreikis sulaukti pritarimo
 • Draugai
  • Gyvena kitų dėka
  • Socialiai nesaugus
  • Užsisklendęs savyje ir atitolęs
  • Kritikuoja kitus
  • Susilaiko ir neišreiškia šiltų jausmų
  • Nemėgsta tų, kurie prieštarauja
  • Žmonės kelia įtarimą
  • Priešiškas ir kerštingas
  • Nedovanojantis
  • Pilnas prieštaravimų
  • Skeptiškai vertina komplimentus

Lankytojų komentarai