Barsukas

Šio ženklo metai: 1920 1952 1984 2016 2048 2080

Metų spalva – ryškiai oranžinė.

Barsuko metai – ramių, nedidelių permainų. Tai restauracijų, viso, kas sena, atstatymo, atkūrimo metai. Barsukas – turto ir taupumo simbolis. Šis gyvūnėlis kaupia atsargas ir viską tempia į gilų savo urvą. Šie metai siejami su saugyklomis, fondais, bankais, sandėliais; kartu ir su žmogaus atmintyje sukauptais prisiminimais. Šiais metais žmogus prisiminti tai, ką seniai pamiršo; surasti tai, ką seniai pametė. Metai palankūs įsigyti ir kaupti turtą – ir ne tik materialinį, bet ir dvasinį.

Šiais metais griūva daugelio žmonių karjeros, ypač neteisingų, kliudančių kitiems sąžiningai įsikurti. Tai tradicijų, prisiminimų, pastovumo, kaupimo metai.

Barsuko metais gimęs žmogus yra aktyvus, atsparus, pastovus, konservatyvus, paslaptingas, uždaras. Jis sąžiningas, griežtas, materialistas, prisirišęs prie žemiškų gėrybių, šeimyniškas. Nieko be reikalo nieko nekalba ir nedaro. Šie žmonės puikūs psichologai, tardytojai, kriminalistai, mokslininkai. Tačiau su jais sunku susikalbėti, susitarti. Savo darbus jie dirba užsidarę, pasitiki tik savimi (taip kaip barsukas lindi savo oloje). Neretai net nuo artimų žmonių jie slepia pagrindinį savo gyvenimo tikslą.

Šie žmonės moka prekiauti, gerai viską apskaičiuoja. Visi jie taupūs, tačiau nuo taupumo netoli ir iki godumo. Nė cento neišleis be reikalo. Moka tik tuomet, jei žmogus to tikrai nusipelnė.

Barsuko anti totemas – laukinis Katinas murklys. Tokie žmonės yra patrauklūs, moka žavėti kitus. Jie nerūpestingi, negalvoja apie praeitį, nesilaiko tradicijų. Jie klastingi, godūs, nekenčiantys juos supančios aplinkos, niekuo nepasitikintys. Katinas murklys sugeba paveikti žmones psichologiškai.

Barsuko metais gimė Zigmundas Froidas, kuris gilinosi į žmogaus pasąmonę, analizavo sapnus.

Lankytojų komentarai