Delfinas

Šio ženklo metai: 1902 1934 1966 1998 2030 2062

Delfino metai palankūs keliautojams, naujų žemių atradėjams. Tai išminties, gerų minčių, pagalbos vieni kitiems metai.

Delfino metais žmonės daugiau dėmesio kreipia į religiją, tikrąsias vertybes, filosofiją. Jei veikia šių metų antitotemas – iškraipoma tiesa, kuriasi daugybės melagingų sektų, sėjamas melas.

Nuo seno manyta, kad delfinas padeda žmonėms nugalėti negandas, pasiekti taiką, ramybę. Žmonės, gimę Delfino metais, visiems noriai padeda, nepaisydami rasės, tautos ir kt. Jie ateis į pagalbą ir sunkiausią minutę. Šie žmonės filosofai, idealistai, išminčiai, pranašai, sugebantys atspėti kitų žmonių norus. Jie taikūs, tačiau neatleidžia skriaudų, niekšybės, išdavystės. Jie gerai atskiria tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio. Kaip ir delfinai, šie žmonės vienmyliai, ištikimi partneriui.

Delfino antitotemas – ryklys Akimanas arba Juodasis katinas. Sekantis antitotemu žmonės yra piktavaliai, pikti, visiems kenkiantys, viską aplink naikinantys. Jie sėja karus ir nesantaiką.

Lankytojų komentarai