Šarka

Šio ženklo metai: 1915 1947 1979 2011 2043 2075

Metų spalva – melsva

Šarka laikoma šventu paukščiu, dievų maldų nešėja. Šarkos metais išsipildo visi geri pageidavimai. Šiais metais niekam negalima linkėti blogo, mėtyti vėjais žodžių, duoti neįgyvendinamų pažadų. Patariama daugiau melstis, skaityti šventuosius raštus, stebėti ženklus. Tai gali būti nusivylimų ir apgaulių metai, todėl reikia elgtis apgalvotai.

Žmonės, gimę Šarkos metais, turi būti vikrūs, laikytis duoto žodžio, ginti kitus nuo visokių apgavysčių. Tai aštrialiežuviai, gudrūs žmonės, mokantys išsisukti iš situacijos. Jų žodžiais neapgausi, jie kaip mat pastebės sąmokslą. Tokie žmonės sugeba vienu metu gerai dirbti kelis darbus. Jie kūrybiški, mėgsta žaidimus, sugeba įtraukti į pramogas ir kitus žmones.

Šarka – vagilė, bet vagia ji tik iš vagių. Jų vagystės – atpildas piktam asmeniui. Taip seksis ir Šarkos metais. Jei gyvensi nesąžiningai, daug prarasi.

Jei žmogus neseka šarkos totemu, yra neiškalbus, lėtos reakcijos. Šarkos antitotemas – kurmis. Šarka – visa matanti, gudri, o kurmis – aklas.

Lankytojų komentarai