Klūpoti sapne

Ką reiškia sapnuoti klūpoti?

  • Keliais prieš ką nors susirūpinimą ir pažeminimą
  • Matyti kunigą klūpant artėjimą sunkių vargų
  • Pačiam klūpoti greit susilauksi naudingų patarimų
  • Klūpančius žmones (daug) matyti apgailestavimą ir nuodėmes
  • Jaunavedžius klūpančius matyti gerą ir linksmą gyvenimą ar gera žinia
  • Klupeti pries kryžių teks atsakyti už savo klaidas. Bažnyčioje klūpoti ir poterius kalbėti būsite linksmi ir turėsite naudos
  • Klūpoti ant kelių prieš ką nors rūpestis, pažeminimas, liūdesys
  • Jei kažkas liepė klūpėti, būsite įtariamas, ypač vagyste ar nedoru gyvenimu
  • Įsakymas kitam klūpėti didžiavimasis savo kilme ar turtais, pareigomis pakenks dar tą patį mėnesį
  • Klūpėti kampe įžeis pataikavimas

Ieškoti kito sapno reikšmės

Lankytojų komentarai