Jurginas

Balandžio 21 d. – 30 d.

Darželio gėlė įvairių spalvų margais žiedais.

Šio tipo žmonės siekia harmonijos, idealo. Dažnai siekdami tokių idealų nukenčia, nes gyvenimas nėra toks tobulas, kokio jie norėtų. Dažniausiai jie nėra iniciatyvūs, gyvena tuo, ką jiems likimas duoda. Jiems derėtų labiau savimi pasitikėti ir siekti savo tikslų.

Lankytojų komentarai